0

ΑΜΕΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΗΣΗΣ  –  ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΟ ΝΕΡΟ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ & ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ Τ.Κ. Διμηνιού (Άνω Διμηνιό)

Επειδή ο υπεύθυνος για αυτή την κατάσταση κ. Σταματόπουλος ΑΔΥΝΑΤΕΙ να σταθεί ΥΠΕΥΘΥΝΑ απέναντι στους ΠΟΛΙΤΕΣ της Τ.Κ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ, να τους ενημερώσει και να ενεργήσει ανάλογα,το κάνουμε εμείς για μία ακόμα φορά!
Όποιος δεν προλαβαίνει ένα έγκλημα όταν μπορεί να το κάνει, ενθαρρύνει τη διάπραξή του. Στο Δ.Σ. δήλωσα ότι: “Το να μην ενεργείς άμεσα και να ενημερώνεις τους πολίτες για ένα τόσο σοβαρό θέμα Δημόσιας Υγείας είναι ΕΓΚΛΗΜΑ και όποιος συμμετέχει στην συγκάλυψη αυτής της πράξης ή προσπαθεί να υποβαθμίσει προς τους κατοίκους την κρισιμότητα της καταστάσεως, συμμετέχει σε ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ”.
Σύμφωνα με την κατεπείγουσα επιστολή του Τμήματος Υγειονομικού Ελέγχου (11.01.2021/ Αριθ. Πρωτ. :808) με αποδέκτη τον κ. Σταματόπουλο η Υπηρεσία ρητώς αναφέρει ότι: “Για την περαιτέρω πορεία του υφιστάμενου προβλήματος σας γνωρίζουμε ότι έως νεωτέρας και μέχρι εξαλείψεως των αυξημένων τιμών σε νιτρώδη και αμμώνιο ΔΕΝ θα χρησιμοποιείται το νερό του δικτύου για ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ και ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ“, καθώς και ότι “μετά το πέρας των εργασιών σας να μας ενημερώσετε εγγράφως να επαναλάβουμε τη δειγματοληψία προκειμένου να αρθεί η ΔΙΑΚΟΠΗ της υδροδότησης της Τ.Κ Άνω Διμηνιού”.
Επιπρόσθετα η Υπηρεσία αναφέρει ότι θα πρέπει:
1. Να διακοπεί ΑΜΕΣΑ η υδροδότηση από τη συγκεκριμένη πηγή.
2. Να γίνει τροφοδοσία των κατοίκων της περιοχής με νερό ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ για ανθρώπινη κατανάλωση.
3. Να γίνει εφαρμογή εναλλακτικής θέσης υδροδότησης με κάθε μέσο και τρόπο, εξερεύνηση άλλης πηγής ή άλλου τρόπου υδροδότησης (π.χ. μεταφορά με βυτιοφόρα οχήματα).
4. Να γίνει άμεση και λεπτομερής ενημέρωση με κάθε πρόσφορο μέσο των δημοτών σας να μην χρησιμοποιούν το νερό του δικτύου για ανθρώπινη κατανάλωση. Ενημερώστε επιμελώς τους δημότες όπως απορρέει από τις υποχρεώσεις σας -σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία- για κάθε ενέργειά σας στην υδροδότηση.

You may also like

Comments

Leave a reply