0

Νέο πρόγραμμα «Γέφυρα ΙΙ»,που θα επιδοτεί για 9 μήνες την μηνιαία δόση των δανείων ύψους έως 250.000 ευρώ ελεύθερων επαγγελματιών και μικρών επιχειρήσεων με εξασφαλίσεις και μη,με ετήσιο τζίρο έως 1 εκατ. ευρώ,που έχουν πληγεί από την πανδημική κρίση ετοιμάζει,σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες,η κυβέρνηση κατά τα πρότυπα του προγράμματος «Γέφυρα»,το οποίο δόθηκε στους δανειολήπτες στεγαστικών δανείων.

Η κρατική στήριξη θα έχει 9μηνη διάρκεια και κρίθηκε,σύμφωνα με τις ίδιες πηγές,αναγκαία καθώς την 31η Δεκεμβρίου 2020 δεκάδες χιλιάδες μικρές επιχειρήσεις θα βρεθούν εκτός των moratorium μιας και θα έχουν εξαντλήσει τους 9 μήνες αναστολής πληρωμών (σ.σ. σύμφωνα με την απόφαση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας τα moratorium πληρωμών ισχύουν για 9 μήνες και η επέκτασή τους μέχρι την 31η Μαρτίου 2021 αφορά μόνο όσες επιχειρήσεις δεν θα εξαντλήσουν το 9μηνο στα τέλη Δεκεμβρίου).

Την προετοιμασία του νέου μέτρου στήριξης την «τρέχει» το οικονομικό επιτελείο σε συνεργασία με τις τράπεζες.

Τα οφέλη και ο κόφτης

Το νέο πρόγραμμα της εννεάμηνης κρατικής επιδότησης της δόσης θα απευθύνεται σε ελεύτερους επαγγελματίες (δηλαδή ακόμη και σε φυσικά πρόσωπα που έχουν άλλου τύπου δάνεια π.χ. επαγγελματικά πλην στεγαστικών) και μικρές επιχειρήσεις με ετήσιο τζίρο έως 1 εκατ ευρώ.Η καινοτομία του προγράμματος έγκειται στο γεγονός ότι δεν είναι απαραίτητο τα δάνεια να φέρουν κάποιο ενέχυρο.Αφορά,δηλαδή, εξασφαλισμένα και μη δάνεια αρκεί ο δανειολήπτης να έχει υποστεί πλήγμα από την πανδημία.Ο μοναδικός κόφτης που θα έχει το «Γέφυρα ΙΙ» μπαίνει στο ύψος του δανείου το οποίο δεν θα μπορεί να ξεπερνά τις 250.000 ευρώ.

Το ύψος της επιδότησης

Εξυπηρετούμενα δάνεια: Για όσα δάνεια που εξυπηρετούνταν κανονικά μέχρι και τον Φεβρουάριο του 2020 η επιδότηση για το πρώτο 3μηνο του προγράμματος θα φθάνει στο 90% της μηνιαίας δόσης.Για το δεύτερο 3μηνο του «Γέφυρα ΙΙ» θα φθάνει το 80% και για το τρίτο 3μηνο θα υποχωρεί στο 70% της μηνιαίας δόσης.Το μέγιστο ποσό της μηνιαίας επιδότησης θα ανέρχεται στα 600 ευρώ.

Μη εξυπηρετούμενα δάνεια: Στην περίπτωση που το δάνειο ήταν τον Φεβρουάριο του 2020 σε καθυστέρηση έως 90 ημέρες,η αίτηση που υποβάλλεται από τον δανειολήπτη-δικαιούχο της επιδότησης θα διαβιβάζεται ηλεκτρονικά στις εμπλεκόμενες τράπεζες,οι οποίες μπορούν να ζητήσουν πρόσθετα απαιτούμενα δικαιολογητικά.Στη συνέχεια οι τράπεζες θα παρέχουν μία ή περισσότερες εναλλακτικές προτάσεις ρύθμισης οφειλών,εντός 30 ημερών.Για να ξεκινήσει η καταβολή της επιδότησης,θα πρέπει το δάνειο να έχει ρυθμιστεί κατόπιν συμφωνίας με την τράπεζα.Για τη συγκεκριμένη κατηγορία δανείων,τα οποία βρίσκονται σε καθυστέρηση έως 90 ημέρες,η επιδότηση της μηνιαίας δόσης το πρώτο τρίμηνο του προγράμματος θα φθάνει το 80%,το δεύτερο τρίμηνο θα ανέλθει στο 70% και στο 60% το τρίτο τρίμηνο.Το ανώτερο ποσό της μηνιαίας επιδότησης θα ανέλθει στα 500 ευρώ.

Δάνεια που έχουν καταγγελθεί: Αντίστοιχη διαδικασία θα ακολουθηθεί και για τα δάνεια που βρίσκονταν,τον Φεβρουάριο του 2020,σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ή έχουν καταγγελθεί, καθώς,για να ξεκινήσει η επιδότηση της δόσης του δανείου,θα πρέπει να έχει προηγηθεί ρύθμιση μετά από συμφωνία οφειλέτη τράπεζας.Για τα δάνεια με καθυστέρηση πάνω από 90 ημέρες ή όσα έχουν καταγγελθεί,η επιδότηση το πρώτο τρίμηνο του προγράμματος θα ανέρχεται στο 60% της μηνιαίας δόσης,στο 50% το δεύτερο τρίμηνο και στο 30% το τρίτο τρίμηνο.Το ανώτερο ποσό της μηνιαίας επιδότησης θα ορισθεί στα 300 ευρώ.

πηγή: b2green

You may also like

Comments

Leave a reply