Έναρξη προγραμμάτων του κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Κορινθίων.

Έναρξη προγραμμάτων του κέντρου Διά Βίου Μάθησης του Δήμου Κορινθίων.   ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑ ΕΝΑΡΞΗ 16/02/2023 ΧΡΟΝΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ: ΤΡΙΤΗ ΚΑΙ ΠΕΜΠΤΗ 18.00-20.00 ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ:  50 ΧΩΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ: ...
LIFE