Παράνομη αλιευτική δραστηριότητα στην θαλάσσια περιοχή Λουτρών Ωραίας Ελένης και Κεχρεών.

Στο πλαίσιο ελέγχων που διενεργούνται από την Υπηρεσία μας με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης αλιευτικής δραστηριότητας στην περιοχή αρμοδιότητάς μας, στελέχη του ...
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ