Προεδρικό Διάταγμα 85: Με stand up comedy και συναυλία συνεχίζονται οι δράσεις στο πλαίσιο του αγώνα των καλλιτεχνών.

Με stand up comedy και συναυλία συνεχίζονται οι πολύμορφες δράσεις στο πλαίσιο του αγώνα των καλλιτεχνών και των σπουδαστών καλλιτεχνικών σχολών ενάντια στο ...
LIFE