Προκήρυξη Δέσμης Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ».

Προκηρύχθηκε  η Δέσμη Δράσεων «Πράσινη Μετάβαση ΜμΕ», προϋπολογισμού 700.000.000 €,  η οποία ενθαρρύνει επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην ...
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ