Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε συνάντηση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εθελοντικών Οργανώσεων Δασοπροστασίας Πυρόσβεσης και του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προτασίας

Την Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου 2024, το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας είχε συνάντηση με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας κ. Βασίλειο Παπαγεωργίου. Τα θέματα ...
ΕΛΛΑΔΑ