ΕΛΛΑΔΑ

Εισαγωγή στην Γ’ θμια Εκπαίδευση ευπαθών κοινωνικών ομάδων από τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες.

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πασχόντων από Συγγενείς Καρδιοπάθειες βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να πληροφορήσει τους πάσχοντες από συγγενείς καρδιοπάθειες και άλλες επίκτητες μορφές καρδιοπάθειας ...