ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΗΤΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 21/2/2022: Δ ι α β ά ζ ω Ε Λ Ε Υ Θ Ε Ρ Α.

Ο Σύνδεσμος Πολιτισμού Ελλάδας Κύπρου εξειδικεύεται και στο ηλεκτρονικό βιβλίο. Τα eBooks βασίζονται στη φιλοσοφία του “open source”. Προσφέρονται ΔΩΡΕΑΝ και ΕΛΕΥΘΕΡΑ στο αναγνωστικό κοινό μέσα από ...
ΔΙΕΘΝΗ