Το κουτάλι που εξαφανίζεται: Και άλλες αληθινές ιστορίες τρέλας, αγάπης, ανταγωνισμών και περιπέτειας από τον περιοδικό πίνακα των χημικών στοιχείων!

Sam Kean Το κουτάλι που εξαφανίζεται Και άλλες αληθινές ιστορίες τρέλας, αγάπης, ανταγωνισμών και περιπέτειας από τον περιοδικό πίνακα των χημικών στοιχείων Μετάφραση: ...
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ