Το Σωματείο των «Φίλων του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου» διοργανώνει επίσκεψη στην Καλαμάτα και Αρχαία Μεσσήνη

Το σωματείο των «Φίλων του Ιστορικού – Λαογραφικού Μουσείου Κορίνθου» διοργανώνει επίσκεψη στην πόλη της Καλαμάτας, στην οποία θα επισκεφθούμε το Μουσείο Ελληνικών ...
ΕΛΛΑΔΑ