Εκδόθηκε η εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης εξέδωσε εγκύκλιο για την πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων. Ειδικότερα, προτείνει: Πρόληψη θερμικής καταπόνησης Διαλείμματα: Οργάνωση ...
ΕΛΛΑΔΑ