Δημήτρης Πτωχός: «Η ανάπτυξη πρέπει να είναι βιώσιμη, πρέπει να είναι δίκαιη, πρέπει να είναι για όλους, γι’ αυτό και πρέπει να δούμε τα θέματα συνολικά και ολιστικά»

«Η ανάπτυξη πρέπει να είναι βιώσιμη,πρέπει να είναι δίκαιη, πρέπει να είναι για όλους, γι’ αυτό και πρέπει να δούμε  τα θέματα συνολικά ...
ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ