ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Κιάτο: Πρόσκληση σε Τακτική Μεικτή (δια ζώσης & ταυτόχρονα με τηλεδιάσκεψη) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η προγραμματισθείσα συνεδρίαση της 9η Νοεμβρίου 2022, αναβάλλεται για την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2022 και ώρα 19:30 μ.μ, σύμφωνα με τις διατάξεις του ...