ΦΑΣΜΑ Σωματείο Κορίνθου: Αναγνωρίστηκαν οι τροποποιήσεις, συμπλήρωση του σκοπού και η αλλαγή της επωνυμίας του Σωματείου!

Ενημερώνουμε ότι με την υπ’ αριθμ. 3/13-01-2023 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Κορίνθου αναγνωρίστηκαν οι τροποποιήσεις, συμπλήρωση του σκοπού και η αλλαγή της επωνυμίας του ...
LIFE