Η θέση της Συμμαχίας Πολιτών στα σημαντικά θέματα του δήμου Κορινθίων μετά την πρόσφατη λογοδοσία της νυν διοίκησης

Η θέση της Συμμαχίας Πολιτών στα σημαντικά θέματα του δήμου Κορινθίων όπως διατυπώθηκε στην πρόσφατη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου και κατά τη διάρκεια ...
Uncategorized