Τα Ευρωπαϊκά Συνδικάτα πέτυχαν τελικά τη ρύθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων των εργαζομένων στις ψηφιακές πλατφόρμες

Μετά από συντονισμένη προσπάθεια των ευρωπαϊκών συνδικάτων στην οποία πρωτοστάτησε η ΓΣΕΕ, τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπερψήφισαν την οδηγία η οποία ...
ΔΙΕΘΝΗ