Διεθνή: Οι γεωπολιτικές εντάσεις και η αβεβαιότητα αυξάνουν τη ζήτηση για χρυσό.

Στα υψηλότερα επίπεδα σε περισσότερο από μία δεκαετία εκτινάχθηκε η ζήτηση για χρυσό το 2022, τροφοδοτούμενη από «κολοσσιαίες» αγορές κεντρικών τραπεζών, επιβεβαιώνοντας έτσι τον ρόλο ...
ΔΙΕΘΝΗ