Εισακούσθηκαν οι διαπιστώσεις της ΕΕΚΕ από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Εισακούσθηκαν οι διαπιστώσεις της ΕΕΚΕ για αισχροκέρδεια στο «καλάθι του νοικοκυριού», καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων θα επιβληθούν πρόστιμα ...
ΕΛΛΑΔΑ