Επαναπροκηρύσσονται τα προγραμμάτα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που σχετίζονται με αγροτική δραστηριότητα.

Επαναπροκηρύσσονται τα προγραμμάτα του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που σχετίζονται με αγροτική δραστηριότητα και επενδύσεις στην αγροδιατροφή, με βάση τα όσα συμφώνησαν Γεωργαντάς ...
ΕΛΛΑΔΑ