« Εν Δήμω », μία νέα, εβδομαδιαία εκπομπή, με θεματολογία την πολιτική σκέψη. Σκέψεις, απόψεις, διαπιστώσεις, προσωπικοτήτων που με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο μέσα στην κοινωνία.

Μία νέα, εβδομαδιαία εκπομπή, με θεματολογία την πολιτική σκέψη κυρίως, τα σύνολα αρχών και κατευθύνσεων για την εφαρμογή συγκεκριμένων λειτουργιών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ...
LIFE