Δωρεάν μαθήματα κατασκευών με πηλό στα ΚΑΠΗ ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ -ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ.

Γνωρίζοντας ότι η συμμετοχή σε καλλιτεχνικές δραστηριότητες συμβάλλει σημαντικά στην δημιουργικότητα, στην τόνωση της εμπιστοσύνης στον εαυτό μας, στην αύξηση των κοινωνικών αλληλεπιδράσεων, ...
LIFE