“Κακός χαμός” (video) στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σικυωνίων, αιτία η αύξηση των δημοτικών τελών. Πρόταση μομφής κατά του Προέδρου.

Το θέμα με α/α 21:  «Έγκριση της αριθ. 350/2022 απόφαση Ο.Ε. με θέμα: «Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο του -σχεδίου- ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για τον καθορισμό του συντελεστή του ...
NEA