Ιστορικό-Λαογραφικό Μουσείο Κορίνθου: «Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, 1941-1944».

Με αφορμή την ολοκλήρωση της περιοδεύουσας έκθεσης του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος «Το Ολοκαύτωμα των Ελλήνων Εβραίων, 1941-1944», την οποία φιλοξένησε το Αρχαιολογικό Μουσείο ...
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ