Νίκος Σταυρέλης: 11η Προγραμματική Δέσμευση – Βρεφονηπιακός Σταθμός Αρχαίας Κορίνθου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 11η ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Στα πλαίσια της Κοινωνικής πολιτικής του Δήμου δέσμευσή μας είναι η κατασκευή νέου σύγχρονου Βρεφονηπιακού Σταθμού ...
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ