Έναρξη δύο νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο Επιμελητήριο Κορινθίας.

Έναρξη δύο νέων μεταπτυχιακών προγραμμάτων στο Επιμελητήριο Κορινθίας Έναρξη του Mini MBA / Executive Diploma στη Διοίκηση Επιχειρήσεων Το Επιμελητήριο Κορινθίας, αναγνωρίζοντας την ...
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ