Παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης του Δήμου Βέλου-Βόχας

Αποφασίστηκε η παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέλου-Βόχας της Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς εξακολουθούν να ...
Uncategorized