ΕΛΛΑΔΑ

Πρωτοβουλία του ΚΕΠΑ για την ενεργειακή ένδεια – 10ο Φόρουμ για την προώθηση των πράσινων επενδύσεων.

Το Κέντρο Ενεργειακής Πολιτικής και Ανάπτυξης (ΚΕΠΑ) του ΕΚΠΑ ανακοινώνει την χρηματοδότηση από το Ελληνικό Πράσινο Ταμείο για δεύτερο έτος του συνόλου των ...
ΔΙΕΘΝΗ

Συμμετοχή του Δ/ντη του ΚΕΠΑ στην συνεδρίαση της “Ομάδας Εργασίας για την Ενέργεια” της ΟΣΕΠ.

Στις 30 Νοεμ.2022 πραγματοποιήθηκε η ετήσια συνεδρίαση της «Oμάδος Eργασίας για την Ενέργεια» του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας των χωρών του Εύξεινου Πόντου (BSEC ...