Υπεγράφη η Επιχειρησιακή Συμφωνία για το Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία» 2021-2027.

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΕΠΑΕ  ΓΙΑ ΤΟ «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 2021-2027 Την Παρασκευή 24 Μαρτίου στα γραφεία της Περιφέρειας ...
ΕΛΛΑΔΑ