Νέος έγχρωμος τρισδιάστατος υπερηχοτομογράφος στη Καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείου Κορίνθου.

Σας γνωστοποιούμε ότι παραδόθηκαν και τέθηκαν σε λειτουργία : Α) Στη Καρδιολογική κλινική του Νοσοκομείου μας νέος έγχρωμος τρισδιάστατος υπερηχοτομογράφος σύγχρονης τεχνολογίας που ...
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ