Συμβαίνει στο Μουσείο: Θεματικές ξεναγήσεις – Γνωρίζοντας τον Κωνσταντίνο Παρθένη.

Συνεχίζοντας τον κύκλο των θεματικών ξεναγήσεων της ΕΠΜΑΣ, θα περιηγηθούμε στην περιοδική έκθεση με τίτλο: Κωνσταντίνος Παρθένης, η Ιδανική Ελλάδα της Ζωγραφικής του. Ο ...
NEA