Ερευνητικό έργο «Γένεσις», Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου | Συνέδριο για τον Δημήτρη Παπαϊωάννου.

Το Ερευνητικό έργο «Γένεσις: Γενετική Έρευνα και Ψηφιακή Οπτικοποίηση στις Παραστατικές Τέχνες»  του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου ολοκληρώνει το συνέδριο «Προσεγγίζοντας το έργο του Δημήτρη ...
NEA