Πρόσκληση ΓΣΕΕ προς εργοδοτικούς φορείς για έναρξη διαπραγματεύσεων για ΕΓΣΣΕ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΕΡΓΟΔΟΤΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΕΓΣΣΕ Πρόσκληση στους εργοδοτικούς φορείς (ΣΕΒ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΣΕΤΕ, ΣΒΕ) απέστειλε σήμερα η ΓΣΕΕ, για ...
ΕΛΛΑΔΑ