ΒΟΧΑ

Δήμος Βέλου Βόχας: Κινήσεις ανθρωπιάς με συγκέντρωση ειδών πρώτης ανάγκης, προς τους Τούρκους.

Ο Δήμος Βέλου Βόχας συμμετέχοντας στη βαθιά θλίψη που διακατέχει την γειτονική Τουρκία και Συρία μετά τον καταστροφικό σεισμό και θέλοντας να ανακουφίσει ...