ΓΣΕΕ: Η Ενδιάμεση Έκθεση του 2022 για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση.

Βασικά συμπεράσματα της Ενδιάμεσης Έκθεσης Παρά τη συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση και τους επιβραδυνόμενους ρυθμούς μεταβολής του παγκόσμιου ΑΕΠ, η ελληνική οικονομία εμφανίζεται ανθεκτική ...
ΕΛΛΑΔΑ