Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Ινδικού Επιμελητήριου Ελλάδος στην Ηλεία

Ιχνηλατώντας τα στοιχεία των ευκαιριών για  εξαγωγές της σταφίδας στην Ινδία, η παρουσία του Πρόεδρου του Ελληνο-Ινδικού Επιμελητήριου, κ. Άγγελου Τσαβδάρη, είχε ξεχωριστή σημασία, δεδομένου ότι, ...
ΕΛΛΑΔΑ