Ενημερωτική εκδήλωση για την αγορά της Κροατίας- Διερεύνηση συμμετοχής επιχειρήσεων.

Ενημερωτική εκδήλωση για την αγορά της Κροατίας Διερεύνηση συμμετοχής επιχειρήσεων Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας, ως μέλος του δικτύου Enterprise Europe Network, προτίθεται να διοργανώσει ...
ΕΛΛΑΔΑ