Νίκος Σταυρέλης: Προκήρυξη 20 αρχιτεκτονικών διαγωνισμών στο δήμο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ 10η ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ Αλλάζουμε τη φυσιογνωμία και την αισθητική της πόλης και των χωριών με έργα μέσω πανελλήνιων αρχιτεκτονικών διαγωνισμών. ...
ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ