Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Επείγουσα η ανασύσταση, η υποστήριξη και η επανεκκίνηση του θεσμού

Τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 πραγματοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση του ΚΑΝΕΠ ΓΣΕΕ με θέμα «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΝΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ, ΤΑΣΕΙΣ, ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΙ.  Η εκδήλωση άνοιξε με χαιρετισμό του Διευθύνοντος Συμβούλου ...
ΕΛΛΑΔΑ