Μνημόνιο συνεργασίας το Δήμου Νεμέας με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή για την Αναβίωση των Νέμεων Αγώνων

Μνημόνιο συνεργασίας υπεγράφη ,κατόπιν σχετικού αιτήματος του συλλόγου για την Αναβίωση των Νέμεων Αγώνων, ανάμεσα στο Δήμο Νεμέας και την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ...
NEA