0

Κλάδοι Ασφάλισης :


 • Ζωής, Σύνταξης & Υγείας Νοσοκομειακή & Εξωνοσοκομειακή Περίθαλψη Ομαδικών Ασφαλίσεων ,Προσωπικού Επιχειρήσεων, Συλλόγων Εργαζομένων

 • Προσωπικών Ατυχημάτων {Θάνατος, Αναπηρία, Τραυματισμός}

 • Ταξιδιωτική Ασφάλιση ατόμων και ομάδων {Ατύχημα, Ασθένεια, Κλοπή}

 • Περιουσίας {Κατοικία μόνιμη & εξοχική, Επαγγελματική Στέγη, Βιομηχανία}

 • Γενικής Αστικής Ευθύνης {επιχειρήσεων, καταστημάτων }

 • Αστική Ευθύνη Εργοδότη

 • Αστική Ευθύνης Προϊόντος & Μόλυνσης Περιβάλλοντος κ.α.

 • Μεταφορών Εμπορευμάτων

 • Σκαφών Αναψυχής

 • Κατασκευής Τεχνικών Έργων

 • Κατά Παντός Κινδύνων Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού

 • Νομικής Προστασίας προσώπων & επιχειρήσεων

 • Αυτοκινήτων και Μηχανημάτων κ.α

You may also like

Comments

Leave a reply