0
  • Σας καλούμε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξυλοκάστρου – Ευρωστίνης, που θα πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 5 Ιουνίου  2024 & ΩΡΑ 13:00  σε έκτακτη συνεδρίαση,  δια ζώσης στην αίθουσα συνεδριάσεων του Κέντρου Νεότητας Ξυλοκάστρου σύμφωνα με  τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως  ισχύουν,  για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης:

«Τροποποίηση προϋπολογισμού για κάλυψη της δαπάνης εκλογικής αποζημίωσης των ειδικών εκλογικών συνεργείων, που συγκροτήθηκαν σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. ΚΥΑ 44439/29.05.2024 (ΦΕΚ 3060/29.05.2024 τεύχος Β’) κοινή απόφαση  Υπουργών Εθνικής Οικονομίας  & Οικονομικών – Εσωτερικών με θέμα «Συγκρότηση ειδικών εκλογικών συνεργείων του Υπουργείου Εσωτερικών και άλλων εμπλεκόμενων υπηρεσιών για την αντιμετώπιση των εκτάκτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των εκλογών της 9ης Ιουνίου 2024 για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που αναλογούν στην Ελλάδα».

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα σύμφωνα με το άρθρο 67 παρ.5 του Ν. 3852/2010 λόγω καταληκτικών ημερομηνιών.

You may also like

Comments

Leave a reply