0
  • Αποφασίστηκε η παράταση κήρυξης σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Βέλου-Βόχας της
    Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας, της Περιφέρειας Πελοποννήσου καθώς εξακολουθούν να ισχύουν οι λόγοι κήρυξης και το έργο της διαχείρισης των συνεπειών που ενδέχεται να προκύψουν στις παραπάνω περιοχές από την εκδήλωση φαινομένων λειψυδρίας.

Η εν λόγω παράταση κήρυξης θα ισχύει για έναν μήνα ήτοι έως και 17 Ιουνίου 2024.

Μετά το πέρας του καθορισθέντος χρόνου, θα γίνει, δίχως νέο έγγραφο, άρση της παραπάνω κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης
Πολιτικής Προστασίας.

You may also like

Comments

Leave a reply