0
  • Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν.4555/2018, όπως ισχύει, σας καλούμε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 08η Απριλίου 2024, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση της αριθμ. 42/2023 απόφασης του Ν.Π με την επωνυμία «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» τροποποίηση χρήσεων γης, όρων και περιορισμών δόμησης εγκεκριμένου γενικού προγραμματικού σχεδίου (MASTER PLAN) λιμένος Κορίνθου – Στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων MASTER PLAN λιμένος Κορίνθου
2. Παραχώρηση δωρεάν χρήσης ακινήτου του Δήμου στον Ναυτικό Όμιλο Κορινθίων «ΑΜΕΙΝΟΚΛΗΣ»
3. Αναγκαιότητας μίσθωσης ακινήτων για την στέγαση των υπηρεσιών Κοινωνικής Πολιτικής του Δήμου Κορινθίων
4. Παραχώρηση δωρεάν χρήσης ακινήτων σε Συλλόγους, Πολιτιστικούς – Αθλητικούς – Πυροπροστασίας
5. Τροποποίηση της αριθμ. 82/2024 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί δωρεάν παραχώρηση ακινήτου
6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2024
7. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
8. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
9. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
10. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
11. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
12. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου
13. Περί τροποποίησης ρυμοτομικού σχεδίου πόλεως Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων στο ΟΤ 91 (100/2024 Α.Δ.Ε.)
14. Λήψη απόφασης για την επανεκμίσθωση Τουριστικού Περιπτέρου Αρχαίας Κορίνθου
15. Τροποποίηση της αριθμ. 13674/2023 (ΑΔΑΜ 23SYMV012349760) σύμβασης για την «ΠΡΟΜΉΘΕΙΑ ΕΤΟΙΜΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ» συμβατικής αξίας 149.938,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ)
16. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Σαρωνικού» (Α.Μ. 87/2023)
17. Έγκριση του 1ου ΑΠΕ του έργου «Οδοποιία Δ.Ε. Άσσου – Λεχαίου» (Α.Μ. 85/2023)
18. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανέγερση βρεφονηπιακού σταθμού Αθικίων) (1/2021)
19. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ» αρ. μελ. 51/2021
20. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ» αρ. μελ. 06/2020
21. Περί χορήγησης έγκρισης εισόδου-εξόδου εγκαταστάσεων της «ΣΕΡΑΦΕΤΙΝΙΔΗΣ Α.Ε.» στην περιοχή «Κρητικά» της Δημοτικής Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου (Α.Δ.Ε. 156 /2024)
22. Έγκριση διέλευσης δρομέων κατά την διεξαγωγή της δρομικής αθλητικής δραστηριότητας με τίτλο «13α ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΑ 2024» που θα διεξαχθεί στις 18-05-2024 στη Δ.Κ. Αθικίων.
23. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στο ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ για εκδήλωση
24. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στο Σωματείο ΦΑΣΜΑ για εκδήλωση
25. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Εξαμιλίων για εκδήλωση

You may also like

Comments

Leave a reply