0
  • Καλείστε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ, που θα διεξαχθεί την 12η του μήνα  Μαρτίου έτους 2024 ημέρα  Τρίτη και ώρα 07:00 μ.μ., στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος που βρίσκεται στην έδρα του Δήμου στη Νεμέα και επί της οδού Λεωφ. Παπακωνσταντίνου αριθ. 39Β  κατά τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 6  του Ν. 5056/2023, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί των παρακάτω θεμάτων:

1. Σύσταση Δημοτικής επιτροπής Ισότητας Δήμου Νεμέας, κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 6 του Ν. 4604/2019 «Προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων, πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης βίας».

2. Ορισμός εκπροσώπου  με τον αναπληρωτή του, ως μέλη  των Α/θμιων και B/θμιων  Συμβουλίων  Επιθεώρησης θεάτρων –κινηματογράφων.

3. Καθορισμός θέσεων γωνιών ανακύκλωσης στα πλαίσια της Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου και του Δήμου μας.

4. Επιστροφή εγγυητικής καλής εκτέλεσης του Ταμείου Παρακαταθηκών και δανείων για την «Προμήθεια πετρελαιοειδών του Δήμου Νεμέας ετών  2022-2023».

5. Απόδοση θέσεων σε πωλητές (επαγγελματίες – παραγωγούς) για δραστηριοποίησή τους στις λαϊκές αγορές του Δήμου, κατόπιν της διαδικασίας “βελτίωση θέσης” και “χορήγηση θέσης” της παρ. 4 του άρθρου 66 του Ν. 4849/2021, όπως ισχύει.

6. Περί αιτήσεως Αναγνωσταρά Νικόλαου για παραχώρηση θέσεων στάθμευσης στην Κ. Νεμέας του Δ. Νεμέας.

You may also like

Comments

Leave a reply