0
 • Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε  Τ α κ τ ι κ ή  (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί  στο Δημοτικό  Κατάστημα  (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο)  την   17η Ιανουαρίου 2024 ημέρα Τετάρτη   και ώρα 19:30 μ.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις  του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018 .

Η εν λόγω  Συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί,  με φυσική παρουσία  για την  λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 1. Ορισμός εκπροσώπων και παροχή εξουσιοδότησης  για  τη διαχείριση των τραπεζικών  λογαριασμών του Δήμου Σικυωνίων.
 2. Ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων στο νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνδέσμου ΦΟΔΣΑ της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
 3. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Σικυωνίων». 
 4. Ορισμός µελών για τις Επιτροπές Δημοπρασιών και Εκτίμησης μίσθωσης, εκμίσθωσης, αγοράς & εκποίησης ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου και Καταστροφής αντικειμένων άνευ αξία έτους 2024.
 5. Συγκρότηση  Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  έτους 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 § 11β του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)».
 6.  Συγκρότηση  Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  έτους 2024, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 221 § 11δ  του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’147)».
 7. Συγκρότηση Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης Δήμου Σικυωνίων.
 8. Συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών .
 9. Συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος διαχείρισης αδέσποτων ζωών συντροφιάς του Δήμου Σικυωνίων  σύμφωνα  με το Ν.4830/2021. 
 10.  Ορισμός Εκπροσώπου για την συγκρότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας (Δ.Ε.Π) Δήμου Σικυωνίων .
 11. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
 12. Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Σικυωνίων.
 13. Εκλογή αντιπροσώπων του Δήμου Σικυωνίων στο Δ. Σ. του Συνδέσμου Προστασίας & Ορθολογικής Ανάπτυξης του Κορινθιακού Κόλπου (Σ.Π.Ο.Α.Κ.) ” Ο ΑΡΙΩΝ” για την δημοτική περιόδο 2024 -2028.
 14.  Ορισμός  εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για τη συμμετοχή του Δήμου Σικυωνίων στην «Αναπτυξιακή Βορείου Πελοποννήσου (ΑΝ.ΒΟ.ΠΕ.)Α.Ε.».
 15.  Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου: «Αποκατάσταση υποδομών κοινοχρήστων χώρων (γέφυρες-πεζοδρόμια-τοιχία) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου αποκατάσταση ζημιών των οδικών υποδομών και των συνοδών τους υδραυλικών έργων του Δήμου Σικυωνίων, Π.Ε. Κορινθίας, που επλήγη από τη φυσική καταστροφή της 29ης Σεπτεμβρίου 2018 Δ.Ε. ΣΙΚΥΩΝΙΩΝ».
 16.  Χορήγηση Άδειας Εμπορίας Πόσιμων Ιαματικών ή μη Ιαματικών υδάτων στην «ΝΑΤΟΥΡΑ ΕΜΦΙΑΛΩΤΙΚΗ Α.Ε.
 17. Χορήγηση Άδειας Εμπορίας Πόσιμων Ιαματικών ή μη Ιαματικών υδάτων στην «ΖΗΡΕΙΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε.».
 18.  Έγκριση του αριθ. 1/2023 Πρακτικού Επιτροπής του άρθρου 66 του 4849/2021 με θέμα: «Τοποθέτηση πωλητών στη Λαϊκή Αγορά της Δημοτικής Κοινότητας  Σικυώνος – Κιάτου».
 19. Έγκριση της αριθ.29/2023 απόφασης Συμβουλίου της Κοινότητας Πασίου με θέμα: «Απόκτησης εδαφικών λωρίδων σε τμήμα δρόμου στην οδό Πλάτωνος».  
 20. Επί αιτήματος παραχώρησης  χώρου στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α μετά το με αριθ. πρωτ.23318/2023 αίτημα .
 21.  Επί αιτήματος παραχώρησης  χώρου στάθμευσης Α.Μ.Ε.Α μετά το με αριθ. πρωτ.23453/2023 αίτημα .
 22.  Επί αιτήματος της “Pantelis Tarlalis” M.I.K.E περί «Άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων εισόδου – εξόδου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του» .
 23. Επί αιτήματος της κ. Διαμαντή Αικατερίνης περί «Άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων εισόδου – εξόδου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του» .
 24. Επί αιτήματος του κ. Μπρίλη Χρήστου περί «Άδειας τοποθέτησης απαγορευτικών σημάτων εισόδου – εξόδου έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του»  .
 25. Επί αιτήματος του κ. Ραφτόπουλου Παναγιώτη με θέμα: «Χορήγησης άδειας τομής οδοστρώματος σε αγροτική οδό στην Κοινότητα Πασίου».
 26.  Έγκριση κάλυψης εξόδων ταφής (κηδείας) άπορου  Δημότη.
 27. Επέκταση επιπλέον 12 μηνών ανέργων – ωφελούμενων του Προγράμματος Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ όπως τροποποιήθηκε με την αριθ. 42119/15-7-2020 . 
 28. Σύσταση μίας (1) προσωποπαγούς θέσης ειδικότητας ΔΕ Διοικητικού – Λογιστικού για την πρόσληψη υπαλλήλου μετά από δικαστική απόφαση .
 29. Επί αιτήματος του Συλλόγου Ερασιτεχνικής Αστρονομίας Σικυωνίων «Σείριος» περί, παραχώρησης χρήσης της πλατείας Οικ. Κανελλοπούλου  για την πραγματοποίηση εκδήλωσης.

You may also like

Comments

Leave a reply