0
  • Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε Ε ι δ ι κ ή (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 20η Νοεμβρίου 2023 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 μ.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018, για την λήψη απόφασης στο μοναδικό κάτωθι θέμα:

α/α Θ Ε Μ Α Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

1. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ και αποτελεσμάτων χρήσης οικονομικού έτους 2022 του Δήμου Σικυωνίων.

You may also like

Comments

Leave a reply