0

Το Υπουργείο Βιομηχανίας και Τεχνολογίας Πληροφορικής (MIIT) της Κίνας, αποκάλυψε το φιλόδοξο σχέδιό του να παράγει μαζικά ανθρωποειδή ρομπότ μέχρι το 2025, κάνοντας ένα τεράστιο βήμα προόδου στις προσπάθειες της χώρας να γίνει ο παγκόσμιος ηγέτης στις ρομποτικές τεχνολογίες.

Οι οδηγίες του MIIT περιλαμβάνουν μία αναλυτική στρατηγική για την ανάπτυξη ανθρωποειδών ρομπότ σε κλίμακα, δίνοντας έμφαση στη δυνατότητά τους να φέρουν την επανάσταση σε διάφορους τομείς της βιομηχανίας αλλά και της καθημερινής ζωής των πολιτών, ενώ τα συγκρίνει με τις αλλαγές που έφεραν οι υπολογιστές και τα smartphones.

Κλειδί σε αυτήν την προσπάθεια θα είναι η καθιέρωση ενός συστήματος καινοτομιών μέσω εξελίξεων σε σημαντικές τεχνολογίες, καθώς και η εξασφάλιση επαρκών πόρων για ρομποτικά ανταλλακτικά. Μέχρι το 2027, η Κίνα ελπίζει πως τα ανθρωποειδή ρομπότ θα γίνουν η κυρίαρχη δύναμη στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας

Το ΜΙΙΤ θεωρεί πως τομείς όπως η υγεία, οι αγροτικές δραστηριότητες, τα logistics και οι υπηρεσίες σπιτιού θα γνωρίσουν αυξημένη υιοθέτηση ρομπότ στο κοντινό μέλλον. Σκοπεύει επίσης να αναπτύξει τα ανθρωποειδή ρομπότ σε περιβάλλοντα που είναι επικίνδυνα για τους ανθρώπους, όπως στους κατασκευαστικούς τομείς.

Επίσης ενθαρρύνει την ανάπτυξη μεγάλων γλωσσικών μοντέλων (LLMs), για να επιταχυνθεί η ανάπτυξη των λειτουργιών των ανθρωποειδών ρομπότ.

Τέλος, η Κίνα θέλει να ενισχύσει τα standards της βιομηχανίας, τις δυνατότητες δοκιμών προϊόντων και την εγκαθίδρυση εργαστηρίων, οργανισμών και open-source κοινοτήτων, για να παίξει έναν πιο καίριο ρόλο στη διαμόρφωση των παγκόσμιων κανονισμών και standards για τα ανθρωποειδή ρομπότ.

Το πρόγραμμα “Robot + Application Action Plan” της Κίνας αποτελεί έναν οδικό χάρτη για την αυτοματοποίηση δέκα βιομηχανιών, με στόχο να υπάρχουν 500 ρομπότ ανά 10.000 εργαζομένους μέχρι το 2025, κάτι που θα την κάνει μία από τις πιο αυτοματοποιημένες χώρες στον κόσμο.

You may also like

Comments

Leave a reply