0

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
ΠΡΟΣ
α] κ. Δήμαρχο Σικυωνίων
β] κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους Δήμου Σικυωνίων
γ] κ. κ. Προέδρους Κοινοτήτων Δήμου Σικυωνίων

Παρακαλείστε όπως προσέλθετε σε ΕΚΤΑΚΤΗ (δια ζώσης) συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Σικυωνίων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοτικού Καταστήματος (Γ. Γεννηματά 2 στο Κιάτο) την 7η Απριλίου 2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:00μ.μ. σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3852/10 όπως αυτές τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4555/2018, για την λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

Η παρούσα συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί εκτάκτως και Κατεπειγόντως,
λόγω καταληκτικών ημερομηνιών

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ Ε. ΣΚΑΡΜΟΥΤΣΟΣ

α/α

Θ Ε Μ Α ΤΑ Η Μ Ε Ρ Η Σ Ι Α Σ Δ Ι Α Τ Α Ξ Η Σ

Πρόσληψη με επιλογή πέντε (5) ατόμων με σύμβαση τετράμηνης διάρκειας για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών πυροπροστασίας στο Δήμο Σικυωνίων .

Καθορισμός ανταλλάγματος παραχώρησης δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης, παρόχθιας ζώνης, υδάτινου στοιχείου θάλασσας, λιμνοθάλασσας, λίμνης και πλεύσιμου ποταμού ετών 2023 έως και 2025, στις περιπτώσεις που οι διαδικασίες παραχώρησης διενεργούνται από το Δήμο Σικυωνίων.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου για τη συμμετοχή του στις Γενικές Συνελεύσεις του Αναπτυξιακού Οργανισμού Δήμων Σικυωνίων Νεμέας Α.Ε. Αναπτυξιακός Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης «ΔΗΜΟΦΙΛΟΣ Α.Ε.» έτους 2023.

Ανανέωση και διαχείριση σύμβασης συνδρομητικού προγράμματος με την εταιρεία ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.

Επί του από 13/3/2023 έγγραφο του Προέδρου της Κοινότητας Γκούρας περί παραχώρηση της κεντρικής πλατείας της Κοινότητας για την πραγματοποίηση γυρισμάτων της εκπομπής ”Master chef”.

Επί του από 15/3/2023 αίτημα του Σ.Ε.Π. Σώμα Ελλήνων Προσκόπων περί, «Παραχώρησης χώρου της Λίμνης Δόξα, για την κατασκήνωση και διανυκτέρευση 90 ατόμων ηλικίας 11-15 και 20 ενηλίκων, στο πλαίσιο εκπαιδευτικής εκδρομής τους».

Επί της αριθ. 1/2023 απόφασης της Παιδικής- Εξοχής – Κατασκήνωσης (Κλημεντίου – Καισαρείας) με θέμα: «Παραχώρηση χρήσης μέρους των εγκαταστάσεων της Παιδικής Εξοχής-Κατασκήνωσης στην Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση Συλλογικής και Κοινωνικής Ωφέλειας Paradox Events».

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης της Σύμβασης με τίτλο: «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΦΕΛΩΝ ΧΩΡΩΝ (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.)» ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣIKΥΩΝΙΩΝ».

Χορήγηση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου με τίτλο: «Βελτίωση Υποδομών Γηπέδου Ποδοσφαίρου στην Τ.Κ. Κρυονερίου του Δήμου Σικυωνίων» .

Τροποποίηση Προϋπολογισμού έτους 2023 Δήμου Σικυωνίων (αριθ. 75/2023 απόφαση Οικ. Επιτ. )

You may also like

Comments

Leave a reply