0

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκαν από το άρθρο 74 του Ν. 4555/2018, όπως ισχύει και τις διατάξεις του άρθρου 78 του Ν. 4954/2022 (ΦΕΚ 136 Α΄), σας καλούμε σε τακτική μεικτή συνεδρίαση (δια ζώσης και τηλεδιάσκεψη ταυτόχρονα) του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί την 22α Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου (Κολιάτσου 32, 2ος όροφος) με τα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση μεσοπρόθεσμου προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2024-2027 του Δήμου Κορινθίων.
 2. Λήψη απόφασης περί μη διακοπής και μη αλλαγής χρήσης λειτουργίας κτιρίων στέγασης σχολικών μονάδων.
 3. Επανάληψη της δημοπρασίας μίσθωσης ακινήτου στη Δημοτική Κοινότητα Γαλατακίου Δήμου Κορινθίων, για τη στέγαση υπηρεσιών του Δήμου (άρθρο 6 του Π.Δ. 270/1981).
 4. Τροποποίση της αριθμ. 59/2023 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί κατανομής ποσού 215.790,00 € (Α΄κατανομή) για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων του Δήμου μας, έτους 2023 και αποζημίωση των σχολικών τροχονόμων.
 5. Καθορισμός αμοιβής πληρεξούσιου δικηγόρου.
 6. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος και Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2023.
 7. Τροποποίηση Δημοτικού Προϋπολογισμού.
 8. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος ΠΚΝΤΜ του έργου «ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΑΡΧΑΙΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ (ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)» Αρ. μελέτης 20/2018.
 9. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και 2ου ΠΚΤΜΝΕ (τακτοποιητικός) του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ».
 10. Καθορισμός τιμής μονάδος για την προσκύρωση εδαφικού τμήματος στην ιδιοκτησία των φερόμενων ιδιοκτητών κ. ΓΚΟΥΤΣΗ ΙΩΑΝΝΗ του ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ, της ΤΣΟΥΤΣΟΥΒΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ του ΧΡΗΣΤΟΥ και του ΓΚΟΥΤΣΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ του ΙΩΑΝΝΗ με κωδικό αριθμό τελικής ιδιοκτησίας 03 στο Ο.Τ 705 του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως περιοχής ”Μπαθαρίστρα – Δέλτα” του Δήμου Κορινθίων.
 11. Αίτημα για έγκριση εισόδου-εξόδου οχημάτων εγκατάστασης της εταιρείας ‘DS Smith Hellas Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Ειδών Συσκευασίας’ στη θέση ‘Γλυφάδα -Βάλτος’ της Κοινότητας Αρχαίας Κορίνθου του Δήμου Κορινθίων.
 12. Αίτημα για χορήγηση άδειας εισόδου – εξόδου εγκαταστάσεων (οινοποιείο εμφιαλωτήριο και συσκευαστήριο αποστακτήριο) στον οικισμό Αγίου Βασιλείου της Κοινότητας Αγίου Βασιλείου του Δήμου Κορινθίων.
 13. Επιχορηγήσεις Αθλητικών Συλλόγων -Σωματείων.
 14. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΛΙΘΟΔΟΜΩΝ ΑΓΙΟΝΟΡΙΟΥ» αρ. μελ. 24/2020 με αριθμό σύμβασης 13772/2021.
 15. Έγκριση διεξαγωγής εκδήλωσης Ιστορικών Αυτοκινήτων «TRIUMPH YOUNGTIMER TOUR» και τη διέλευση από ειδικές διαδρομές εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Κορινθίων.
 16. Αναγκαιότητα εκμίσθωσης αιγιαλού στις παραλίες του Δήμου Κορινθίων.
 17. Παραχώρηση κοινοχρήστου χώρου εντός του οικισμού Κεγχρεών της Κοινότητας Ξυλοκέριζας, για πολιτιστική εκδήλωση μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα από το Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Ξυλοκέριζας.
 18. Παροχή κοινωφελούς εργασίας από ανήλικο συνδημότη μας στο Δήμο, σύμφωνα με την αριθμ. 31/2022 απόφαση του Τριμελούς Δικαστηρίου Ανηλίκων Κορίνθου.
 19. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο.
 20. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο.
 21. Αίτημα συνδημότη μας για παροχή κοινωφελούς εργασίας στο Δήμο.

Παρακαλείσθε όπως ενημερώσετε τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. για τον τρόπο συμμετοχής σας στην ως άνω Συνεδρίαση (είτε δια ζώσης είτε μέσω τηλεδιάσκεψης) έως την Τρίτη 21.03.2023 και ώρα 13:00 μ.μ.

You may also like

Comments

Leave a reply